Hotelschakeling schema voor het aansluiten van de schakelaar

Wat is een hotelschakeling?

Een hotelschakeling is een schakeling waarbij er bijvoorbeeld een lamp in-, en uitgeschakeld kan worden op verschillende plaatsen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schakelaar onder aan de trap die een lamp boven laat branden. Vervolgens is er boven ook een schakelaar om dezelfde lamp uit te zetten.

Hoe werkt het?

Een hotelschakeling zijn dus eigenlijk twee schakelaars die bijvoorbeeld beide met dezelfde lamp verbonden zijn. Op het moment dat je via de ene schakelaar een lamp uit zet, herkent de andere schakelaar dat. Hierdoor zal de andere schakelaar werken als uit knop. Andersom werkt dit natuurlijk precies hetzelfde. 

Waarom en waar?

Zoals in het voorbeeld benoemd, is een hotelschakeling bijvoorbeeld erg handig bij een huis met meerdere verdiepingen. 
Een hotelschakeling voorkomt dat een lamp de hele tijd aan blijft als jij verlichting nodig hebt op de eerste verdieping. Je zet de lamp beneden aan en als je boven bent dan kan je de lamp weer uitzetten. Vergeleken met een normale lichtschakelaar is een hotelschakeling in veel gevallen dus ook energiezuiniger.